A Halottak Napjához kapcsolódó termékek közterületen történő árusítására vonatkozó kijelölés

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 10/2019. (IV.29.) számú rendeletének 18. § (4) és (5) bekezdése alapján a 2020. évi Halottak Napjához kapcsolódó termékek közterületi árusításának helyét és idejét az alábbiakban határozom meg:

Az árusítás időszaka: 2020. október 16-án 06.00-tól – 2020. november 02-án 22.00-ig.

Árusításra kijelölt helyszínek és a használható terület nagysága:

12m2

10m2

8m2

6m2

5m2

4m2

3m2

Temető utca

12-14-15. szám előtt

3

3

1

2

2

3

1

Debrő utca

1-5. szám előtt

3

2

1

A kijelölt helyszínek a térképvázlatokon megtekinthetők: Temető utca

                                                                                              Debrő utca.

A kérelmet az általános szabályok szerint a közzétett kérelem nyomtatványnak megfelelő adatartalommal kell benyújtani. (a nyomtatvány az alábbi linkre kattintva érhető el)

A kérelmeket postán vagy elektronikus úton úgy kell beadni, hogy az 2020. szeptember 28-án 12 óráig beérkezzen.

A kérelmező a kérelem nyomtatványon a közterület-használat helyénél a táblázatban szereplő címet, a közterület-használat nagyságánál csak a táblázat szerinti négyzetméter igényét tüntesse fel. Amennyiben más is közre fog működni az árusításban a kérelmezőn kívül, a közreműködő(k) adatait a kérelmezői adatkörnek megfelelően kell kitölteni a bankszámla adatokat kivéve.

Amennyiben a kérelmezők száma meghaladja a kiadható engedélyek számát, abban az esetben licitálással kell kiválasztani a közterület-használókat. A licitálás során a kérelmezőnek zárt borítékban kell ajánlatot tenni a fizetendő közterület-használati díj összegére. A megajánlott díj nem lehet kevesebb, mint az irányadó díjtétel, mely jelen esetben 500 Ft/m2 /nap.

A sorrendet a megajánlott díjak nagysága szerint állapítjuk meg. Amennyiben a szétosztható helyek szerinti sor végén holtverseny alakul ki, a sorrendet e helyek tekintetében sorsolással határozzuk meg. A licitálás és az esetleges sorsolás idejét és helyét az érintettekkel közölni fogjuk.

Budapest, 2020. szeptember 18.

Karsay Ferenc

polgármester

forrás: https://budafokteteny.hu/hir/tajekoztato2020