Lezajlott az általános iskolások első sorsdöntő próbatétele

Mintegy 75 ezer, középiskolába jelentkező diák töltötte ki a központi írásbeli feladatlapokat szombaton. A szülők ugyan nem kísérhették be gyermekeiket az iskola épületébe, a technikai lebonyolítás és a feladattípusok nem változtak tavalyhoz képest, a diákoktól idén is a Nemzeti Alaptanterv által javasolt ismereteket kérték számon január 23-án. A felvételi vizsgát a jelenleg érvényben lévő szabályoknak megfelelően szervezték meg az intézmények, így minden helyszínen biztosítani kellett a kézfertőtlenítőt, és egy-egy teremben maximum 10 fő írhatott a minimum 1,5 méteres távolság betartásával.

A maszk viselése az írásbeli vizsga alatt a felügyelő tanároknak kötelező volt, a vizsgázóknak pedig ajánlott. A koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedések megegyeztek a tavalyi érettségin bevezetett szabályokkal, így a beszedett dolgozatokat másnap reggelig elzárták.

A megmérettetés délelőtt tíz órakor kezdődött. A diákok először magyar nyelvből, majd matematikából töltöttek ki feladatlapokat 45-45 perc alatt. Mindkét tantárgyból 10-10 feladatot kaptak, azokon belül többnyire 3-4 megválaszolandó kérdéssel. A két tantárgy között tizenöt perc szünetet tartottak. A pótfelvételi január 28-án 14 órakor lesz, de idén február 5-én plusz egy pótvizsganapot tartanak azoknak, akik igazoltan fertőzöttek voltak, hatósági házi karanténban tartózkodtak, vagy egyéb rendkívüli esemény miatt (önhibájukon kívül) nem tudtak részt venni a rendes vizsgán és a pótfelvételin sem. A diákok a vizsgára való jelentkezéskor az elmúlt évekhez hasonlóan eldönthették, melyik középiskolában írják meg a központi felvételi feladatsorokat. A választott helyszín független attól, hogy a tanuló melyik iskolába kívánja beadni a továbbtanulási jelentkezési lapját, melynek határideje február 19.

Budafok-Tétény iskoláiban összesen hatszáztíz, 169 negyedikes, illetve 441 nyolcadikos diák írta meg a központi felvételit. Az alsó tagozatosok a Kempelen Farkas Gimnáziumban adhattak számot tudásukról, az általános iskola végzősei három intézmény közül választhattak, míg a 6 osztályos gimnáziumba igyekvők csak kerületen kívüli helyszínen jelentkezhettek vizsgára. A Budai Nagy Antal Gimnáziumban (BNAG), ahol a diákoknak is kötelező volt a maszk viselése, 261, a Rózsakerti Demjén István Református Iskola és Gimnáziumban 146, és a Tomori Pál Magyar–Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Technikumban 34 tanuló töltötte ki a felvételi tesztlapokat.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait január 29-én 8–16 óráig lehet megnézni és lefényképezni a felvételinek helyet adó intézményben, ahol február elsején 16 óráig meg lehet tenni a dolgozatok javításával kapcsolatos esetleges észrevételeket. A hivatalos eredményről a felvételizőket február 8-ig tájékoztatja a vizsgát szervező iskola.

Mivel kerületünkben egy középiskolában (BNAG) folyik csak hat évfolyamos képzés, és az oda jelentkező diákok a tanulmányi eredményük alapján nyerhetnek felvételt, ezért Budafok-Tétényben a hatodikosok számára nem tartottak központi felvételi írásbeli vizsgát.

(Tamás Angéla)

forrás: https://budafokteteny.hu/hir/hatszaztiz-keruleti-gyermek-felvetelizett