Tekintettel a járvány 3. hullámának megjelenésére és az egyre több járványügyi megfigyelésre, a Család- és Gyermekjóléti Központnál, a Szociális Szolgálatnál és a Védőnői Szolgálatnál az alábbi intézkedéseket vezettük be.

Budafok-Tétényi Család – és Gyermekjóléti Központ szolgálat és központ szakmai egysége a 1225 Budapest, Nagytétényi út 261. szám alatti nyitva tartása változatlan formában fennmarad. A szolgáltatás ügyeleti rendben biztosított családsegítő és/vagy esetmenedzser és szociális asszisztens közreműködésével.

Azon klienseket, akik ügyeik intézéséhez személyes megjelenést tartanak fontosnak, a biztonsági előírásoknak megfelelően fogadjuk. A családok felkeresését a legszükségesebb esetekre, illetve a krízishelyzetekre optimalizáljuk. A hatósági tárgyalásokat erre a hétre a gyámhivatal vezetőjével egyeztetett módon halasztjuk. Azon esetekben, ahol szükséges a javaslattételhez a kliensek aláírása, a telefonos felkeresést követően a javaslatot ekként ismertetjük és azt aláírás nélkül, de egy feljegyzés kíséretében továbbítjuk a hatósághoz.

A speciális szolgáltatások esetében a meglévő kliensek beosztásánál a legfontosabb rendező elv a találkozások minimalizálása és ritkítása az eset jellegének megfelelően. A munkatársak  az eseteknek megfelelő munkarendben dolgoznak elkerülve az egymás közötti és a kliensek közötti  találkozásokat. Az óvodai és iskolai szociális munkások lehetőség szerint látogatják az intézményeiket, a biztonsági előírásoknak megfelelően, illetve az intézményünkben is biztosítják a jelenlétet, elkerülve az egymás közötti kontaktust.

Az adománypont zavartalanul működik a biztonsági előírások fokozott betartása mellett, az ügyfelek minden szolgáltatással kapcsolatban időpontra érkeznek. Az élelmiszeradományok átadása szabad téren történik.

Az átmeneti otthon zavartalanul működik.

Szociális Szolgálat feladatai közül egyedül a pszichiátriai közösségi ellátás és a központ munkatársai azok, akik egy légtérben töltik munkaidejük jelentős részét. A közösségi ellátásban 2021.03.02-től távmunkát rendelt el az intézményvezető 2021.04.01.-ig úgy, hogy a 3 főből egyszerre csak 1 fő tölti bent munkaidejét, másik két munkatársa azokon a napokon távmunkában dolgozik.

A központ munkatársai közül egy irodában (légtérben) dolgozik 2 fő (intézményvezető és helyettese), valamint másik helyiségben további 3 fő (gazdasági, munkaügy, pénzügy) 2021.03.02-től 2021.04.01-ig távmunkában lesz 1 fő vezető, és 1 fő központi dolgozó, intézményben lesz 1 fő vezető és 2 fő központi munkatárs, mivel adminisztrátor munkatársuk betegállománya miatt a telefonos ügyintézés is a központi munkatársak feladata.

A többi szolgáltatásnál (nappali ellátások, támogató szolgálat, házi segítségnyújtás) a távmunka nem megoldható, de munkatársak figyelmét ismételten felhívták az eljárásrend betartására (távolságtartás, gyakori kézfertőtlenítés, maszk viselése).

Védőnői Szolgálatnál a munkára vonatkozó eljárásrendek nem változtak. Továbbra is végzik a gyermekek kötelező státuszvizsgálatait, részt vesznek a kötelező és választható oltások beadásában, gondozzák a várandós kismamákat. Ahol megoldható, igyekszenek a távkonzultációt előtérbe helyezni. Családlátogatást csak az újszülötteknél, illetve nagyon indokolt esetben végeznek. A státuszvizsgálatokat védőnői tanácsadáson végzik el. Fokozottan figyelnek a járványügyi előírások betartására, (hőmérsékletet mérnek, fertőtlenítenek, időpontot adnak a tömeg elkerülése végett. )

Az iskolavédőnők feladat ellátásában okoz némi fennakadást, hogy szinte mindig vannak karanténba kerülő osztályok, iskolák, ezért gyakran kell átszervezniük a munkát. Az NNK által küldött eljárásrend szerint a középiskolás tanulók szűrését annak ellenére el kell végezni, hogy a tanulók a digitális oktatás miatt nem járnak be az iskolába. Ezzel kapcsolatban abban maradtak a kollégákkal, hogy mivel jelenleg a gyermekek körében lobbant be a járvány, egyelőre várnak a szűrések megszervezésével.

A kollégák közül szinte mindenki be van oltva, ennek ellenére óvatosak, hisz az még  nem tisztázott, hogy az oltott emberek mennyire tudják átadni a vírust környezetüknek.

forrás: https://budafokteteny.hu/hir/fokozott-elovigyazatossag-az-intezmenyeinkben