Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) pályázatot hirdet alapítványok, egyházak, egyesületek és könyvtárak számára az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében elkülönített keret terhére.

Pályázatot nyújthatnak be:

– azok a szervezetek, akik az elmúlt két évben közművelődési vagy kulturális tevékenységet folytattak a kerületben,

– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil szervezetek (egyesület, alapítvány, civil társaság), amelyek bírósági nyilvántartásba vételük szerint XXII. kerületi székhellyel működő szervezetek vagy nem XXII. kerületi bejegyzésű szervezetek XXII. kerületi tag-/fiókszervezetei,

– a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény melléklete szerinti elismert és nyilvántartásba vett egyházaknak a XXII. kerületben működő, jogi személyiségű szervezetei,

– a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 379/2017. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti jegyzékben nyilvántartásba vett Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XXII. kerületi tagkönyvtárai.

Civil szervezetek nyilvántartásba vételéhez szükséges adatlapot ITT letöltheti.

Csatolandó dokumentumok:

létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat)

bejegyző bírósági végzés

aki közhasznú, annak közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés, vagy a bírósági végzések kivonata

forrás: https://budafokteteny.hu