A szemétszállítók kisebb mennyiségekben elviszik az ilyen zöldhulladékot is

Kerületi lakosok azzal keresték meg lapunkat, hogy nem tudják, hová helyezhetik el az ingatlanuk előtti vízelvezető árokban összegyűlt zöldhulladékot, miután kitisztították az árkot. Az eddig lapunknak megküldött hivatalos tájékoztatás szerint a szikkasztó árokból kikerült (nem veszélyes hulladék) hordalékot a kommunálishulladék-tároló edénybe 1/3 magasságig olyan súlyban lehet elhelyezni, amit a szállító munkások meg tudnak emelni. Ebben az esetben a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., vagyis a szemetesek elszállítják. 

Természetesen figyelembe kell venni azt az emberi magatartást is, hogy a szállító munkás hogyan ítéli meg a súlyt. Ha tehát nagyobb mennyiségű ilyen zöldhulladék jön össze, ami nem fér bele a kuka 1/3-ába, a szakértők azt javasolják, hogy azt zsákban elhelyezve hagyják az ingatlan előtt, megvárva a következő szemétszállítás idejét.

Mint arról korábban írtunk, a nem jól működő vízszikkasztó vagy -elvezető árkok súlyos károkat okozhatnak a magán- és a közvagyonban egyaránt.  A hatályos jogszabályok (1994-ben hozott fővárosi rendelet, 2013-ban hozott kerületi önkormányzati rendelet) kimondják, hogy az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, gyom- és síkosságmentesítéséről, az elhagyott hulladék és a hó eltakarításáról. Ez többek között jelenti a zöldterületek, járda gondozását. (Ebbe beletartozik például a zöldterületen a fűnyírás, kaszálás, továbbá a járda gyommentesítése, az összekoszolódott, havas, csúszós járda takarítása is.) a telekingatlanról a járda, kerékpárút és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyesését, az utcai fasorok kivételével az ingatlan elé ültetett növények karbantartását, továbbá a nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartását, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolítását is, nemcsak az árokból, hanem a bevezető folyókákból is. Ide tartozik, hogy tilos közutakon, közterületeken az út árkába, átereszébe olyan anyagot juttatni, amely a lefolyást akadályozza, vagy az árkot, átereszt szennyezi. Ha a víz nem tud bejutni a szikkasztó árokba, tovább folyva a mélypontokban már olyan mennyiség gyűlhet össze, ami komoly problémákat és rongálásokat okozhat. (Ennek értelmében nem szabad például sem zöldhulladékot, sem más anyagot az árokban tárolni és gyűjteni.). (VH)

  1. forrás: https://budafokteteny.hu/hir/mi-legyen-a-vizelvezetokbol-kikotort-hulladekkal