Tétényi-fennsík egy magyarországi földrajzi kistáj és egyben a Duna–Ipoly Nemzeti Park egyik országosan védett természetvédelmi területe. A Budapestet nyugatról szegélyező „zöld gyűrű” egyik értékes területe, a Budai-hegység déli előterében. Növényzete főleg erősen cserjésedett sztyepprét kb. 400 növényfajjal, amelyből 45 védett, illetve fokozottan védett. Mintegy 80 védett állatfajnak ad élőhelyet. Közel 300 hektáron elterülő része (Érd-tétényi plató néven) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) rendelet alapján közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület (Natura 2000 terület).

Az eredeti vegetáció mészkedvelő tölgyes-cserjés-sziklagyep mozaik lehetett. Az erdőt több száz éve – mivel a területet legelőként használták – kiirtották. A nem túl intenzív legeltetés biztosította a sztyeppfajok fennmaradását (a cserjék nem tudtak túlzottan elszaporodni). A 20. században a fennsíkot évtizedekig katonai célokra használták. Az 1990-es években illegális szemétlerakó telepként kezdett el „funkcionálni”. A XXII. kerülethez tartozó részét teljesen sikerült megtisztítani a szeméttől, ezt 1999-ben védetté nyilvánították. (A XI. kerületi és a budaörsi részen sajnos még a mai napig is helyeznek el illegálisan szemetet.)

                           A májusban tömegesen virágzó védett árvalányhaj egyedei a 2001-ben teljesen leirtott, azóta regenerálódni kezdő területen (az előtérben                                a kutyatej sárga virágai, 2007. május 20.)

A fennsík Mechanikai Művektől északra eső része, amelynek környezetvédő szakemberek becslései szerint természetvédelmi eszmei értéke közel tízmilliárd forint, a rendszerváltás óta közéleti és jogi huzavona tárgyát képezi. Egyes zöld szervezetek részéről kritikák érték részben a területen elhelyezkedő Mechanikai Művek (illetve ennek a rendszerváltás után különféle tulajdonosok kezelésében, különféle neveken működtetett utódjainak) működését, részben pedig a helyi politikai erőknek azt a törekvését, hogy támogassák az egykor katonai célokat szolgáló gyár területe mellé épülő lakópark építését. A lakópark építése, amelyben egyes források szerint a Medgyessy Péter vezette Inter-Európa Bank volt érdekelt, de a helyi Fidesz és MSzP is támogatta, végül megkezdődött, bár (a helyi önkormányzati politikai erők közül egyedüliként) a MIÉP-es képviselő egy, 52 támogató aláírás híján érvénytelen népszavazási kezdeményezéssel próbálta ezt megakadályozni. A terület növényzetét 2001 tavaszán kiirtották vagy áttelepítették, a talajt pedig árokásási munkálatok részeként helyenként a sziklaalapig lecsupaszították. Az építkezés végül (nem a tiltakozások, hanem a terület tulajdonosának megváltozása miatt) abbamaradt, a természet kezdi visszafoglalni a területet.

Az egykori Mechanikai Művek területén 2005 augusztusában az emlékezetes robbanás történt, melynek során a pirotechnikai eszközöket gyártó Pyro-Technic Kft. raktárában nagy mennyiségű lőpor robbant fel és okozott tüzet, amely 3 halálos áldozatot és 7 sérültet követelt.

forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tétényi-fennsík_Természetvédelmi_Terület